เว็บไซต์ครูพรศักดิ์ บุญพา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ........
เว็บไซต์ครูพรศักดิ์ บุญพา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ
 
วันนี้ตรงกับ..
แปลภาษาได้ทั่วโลก
เข้าสู่ระบบStatistics
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.28
เวลา : 19:25
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 304
Content : 133
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 123562

vBulletin stat

View My Stats

ขณะนี้คุณอยู่ที่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรดิจิตอล (3128-1002)

วิชาวงจรดิจิตอล (3128-1002)

วิชาวงจรดิจิตอล (3128-1002)

วิชา          วงจรดิจิตอล
รหัสวิชา    3128-1002

 • จุดประสงค์รายวิชา
 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของวงจรดิจิตอล
 2. เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบวงจรดิจิตอล
 3. เพื่อให้สามารถวัดและทดสอบวงจรดิจิตอล
 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
 • มาตรฐานรายวิชา
 1. เข้าใจหลักการทำงานของวงจรดิจิตอล
 2. ออกแบบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนชั่นและซีเควนเชียล
 3. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอล
 4. ประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
 • คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ ดิจิตอลลอจิกเกต คุณสมบัติของดิจิตอลไอซีและการเชื่อมต่อลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา วงจรโมโน สเตเบิ้ล มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล โครงสร้างคุณสมบัติและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2011 เวลา 01:08 น.)

 

หน่วยที่ 1 ดิจิตอลลอจิกเกต

หน่วยที่ 1 ดิจิตอลลอจิกเกต

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 01:57 น.)

 

หน่วยที่ 2 คุณสมบัติของดิจิตอลไอซีและการเชื่อมต่อลอจิกเกต

หน่วยที่ 2 คุณสมบัติของดิจิตอลไอซีและการเชื่อมต่อลอจิกเกต

 • หน่วยที่ 2  คุณสมบัติของดิจิตอลไอซีและการเชื่อมต่อลอจิกเกต
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 2
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 2
 • แบบฝึกหัดที่ 2
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2
 • ใบงานที่ 3 ไอซีลอจิกเกตตระกูลทีทีแอล
 • ใบงานที่ 4 การประยุกต์ใช้งานแนนด์เกตและนอร์เกต
 • ใบงานที่ 5 ลอจิกเกตที่มีเอาต์พุตคอลเลกเตอร์เปิด
 • ใบงานที่ 6 ลอจิกเกตที่มีเอาต์พุต 3 สถานะ
 • ใบงานที่ 7 ไอซีลอจิกเกตตระกูลซีมอส

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 01:38 น.)

 

หน่วยที่ 3 การลดรูปสมการลอจิก

หน่วยที่ 3 การลดรูปสมการลอจิก

 • หน่วยที่ 3  การลดรูปสมการลอจิก
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 3
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 3
 • แบบฝึกหัดที่ 3
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3
 • ใบงานที่ 8 การลดรูปสมการโดยใช้ทฤษฎีพีชคณิตแบบบูล
 • ใบงานที่ 9 การลดรูปสมการโดยใช้แผนผังคาร์นอ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 01:36 น.)

 

หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น

หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น

 • หน่วยที่ 4  การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 4
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 4
 • แบบฝึกหัดที่ 4
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4
 • ใบงานที่ 10 การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 01:39 น.)

 

หน่วยที่ 5 วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล

หน่วยที่ 5 วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล

 • หน่วยที่ 5  วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 5
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 5
 • แบบฝึกหัดที่ 5
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5
 • ใบงานที่ 11 วงจรเข้ารหัส
 • ใบงานที่ 12 วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 01:46 น.)

 

หน่วยที่ 6 วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรดีมัลติเพล็กซ์

หน่วยที่ 6 วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรดีมัลติเพล็กซ์

 • หน่วยที่ 6  วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรดีมัลติเพล็กซ์
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 6
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 6
 • แบบฝึกหัดที่ 6
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6
 • ใบงานที่ 13 วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรดีมัลติเพล็กซ์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 01:52 น.)

 

หน่วยที่ 7 วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ

หน่วยที่ 7 วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ

 • หน่วยที่ 7  วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ
 • สรุปท้ายหน่วยที่ 7
 • คำศัพท์ท้ายหน่วยที่ 7
 • แบบฝึกหัดที่ 7
 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7
 • ใบงานที่ 14 วงจรบวกและวงจรลบเลขฐานสองขนาด 1 บิต
 • ใบงานที่ 15 วงจรบวกและวงจรลบเลขฐานสองขนาด 2 บิต
 • ใบงานที่ 16 วงจรบวกและวงจรลบเลขฐานสองขนาด 4 บิต
 • ใบงานที่ 17 วงจรเปรียบเทียบ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 01:51 น.)

 

สำนักอำนวยการ สอศ.

Facebook Comments

Share on Myspace

ครูไทยดอทอินโฟ

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ข่าวการศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Follow ติดตามเราที่
May 2016
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อินเดีย
แข่งขันหุ่นยนต์ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterในวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้80
mod_vvisit_counterในสัปดาห์นี้196
mod_vvisit_counterในเดือนนี้6141
mod_vvisit_counterทั้งหมดทุกวัน396510
Who's Online
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์